All posts by: admin

About admin

June 8, 2015

EZ Energy acquires waste recycling activity

העסקה תיעשה לפי שווי של 8 מיליון דולר לחברת אינפימר טכנולוגיות שהוקמה על ידי לוחם שייטת לשעבר חברת איזי אנרגיה, הנמצאת בשליטת אורן זהבי, חתמה על הסכם לרכישת הבעלות המלאה בחברת “אינפימר טכנולוגיות”, הפועלת בתחום מחזור האשפה ואספקת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק. אספת בעלי המניות של חברת איזי אנרגיה תתכנס ב-10 במארס בכדי לאשר את […]

June 8, 2015

Yuval Tamir merged his waste company with EZ Energy, a public company traded in Tel-Aviv stock exchange

חברת אינפימר של תמיר, אשתו ואייל אילון, פיתחה טכנולוגיה לטיפול באשפה ביתית לא ממוינת והפיכתה לחומר גלם לתעשיית הפלסטיק בשם אינפימר חתמה על הסכם אספקה עם לקוח ראשון השלד הבורסאי איזי אנרגיה מתקדם לעסקה שבה תוכנס לתוכו פעילות טיפול באשפה ביתית. החברה שעתידה להעביר את פעילותה לשלד היא אינפימר (Infimer) טכנולוגיות, הנמצאת בבעלות בני הזוג […]

February 19, 2015

Waste recycling company merged with EZ Energy

חברת אינפימר טכנולוגיות פיתחה טכנולוגיה ייחודית, המאפשרת טיפול באשפה ביתית לא ממויינת והפיכתה לחומר גלם לתעשיית הפלסטיק חברת איזי אנרגיה, שפועלת כשלד בורסאי, דיווחה היום כי חתמה על הסכם לרכישת הבעלות בחברת אינפימר טכנולוגיות, הפועלת בתחום מחזור האשפה ואספקת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק, שבבעלות יובל וטל תמיר (84.5%) ואייל אילון (15.5%). אינפימר פיתחה טכנולוגיה ייחודית, […]

January 19, 2015

Minister of Environmental protection

מגן השרה לאיכות הסביבה פרופ’ יהודית נאות תשס”ד – 2004 מוענק למתנדבים מצטיינים השרה נאות בדבריה למתנדבים: “הטיפול בנושאיים הסביבתיים הוא צורך קיומי ולא מותרות, התנדבותם היא תרומה ממשית לדורות הבאים”. טקס חלוקת הפרסים למתנדבים שהצטיינו בפעילותם לשיפור איכות הסביבה בישראל, יערך ביום ה’ 10.6.2004 בגני התערוכה בתל אביב, במסגרת התערוכה הבינלאומית ה-3 לאיכות הסביבה. […]

January 18, 2015

From Garbage

כתבה-בגלובס-אפריל-2015