Blog

June 8, 2015

EZ Energy acquires waste recycling activity

העסקה תיעשה לפי שווי של 8 מיליון דולר לחברת אינפימר טכנולוגיות שהוקמה על ידי לוחם שייטת לשעבר

חברת איזי אנרגיה, הנמצאת בשליטת אורן זהבי, חתמה על הסכם לרכישת הבעלות המלאה בחברת “אינפימר טכנולוגיות”, הפועלת בתחום מחזור האשפה ואספקת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק. אספת בעלי המניות של חברת איזי אנרגיה תתכנס ב-10 במארס בכדי לאשר את העיסקה.

אינפימר טכנולוגיות נמצאת בבעלות יובל וטל תמיר (84.5%) ואייל אילון (15.5%), והיא פיתחה טכנולוגיה ייחודית, המאפשרת טיפול באשפה ביתית לא ממויינת והפיכתה לחומר גלם לתעשיית הפלסטיק הקרוי “אינפימר”. החברה כבר ביצעה תהליכי יצור שבעקבותם נחתם הסכם אספקה עם לקוח ראשון.

על פי תנאי העיסקה השלד הבורסאי איזי אנרגיה ירכוש את מלוא מניותיה של אינפימר טכנולוגיות תמורת הקצאת מניות לבעלי אינפימר טכנולוגיות לפי שווי חברה של 8 מיליון דולר לאינפימר טכנולוגיות.

לאחר ההקצאה, יחזיקו בעלי אינפימר טכנולוגיות כ-71.3% ממניות איזי אנרגיה ואילו ד”ר אורן זהבי, בעליה הנוכחי של איזי אנרגיה יחזיק בכ-12.5% ממניות החברה.

בקופתה של איזי אנרגיה, לאחר השלמת העיסקה, שתכלול גם רכישת מניות מזהבי, יהיו כ-2.5 מיליון דולר, סכום שיאפשר לחברה להקים קו יצור ראשון ולהתחיל ביצור ללא צורך בגיוס כספים נוספים.

אינפימר טכנולוגיות הוקמה על ידי בני הזוג יובל וטל תמיר בשנת 2013. החברה חתמה על הסכם לאספקת חומר גלם לחברה בתחום הפלסטיק בארה”ב. במסגרת ההסכם הלקוח הוציא הזמנות לחומרים בהיקף של כ-4 מיליון דולר.

בכוונת החברה להקים קו ייצור ראשון, שיחל בפעילות עוד השנה במטרה לספק את הזמנות הלקוח. החברה הנרכשת טוענת שהמודל העסקי שלה צפוי להניב רווח גולמי בשיעור של 40%-50% מהמכירות.

יובל תמיר התפרסם כמי שהוביל את מאבק לוחמי השייטת שצללו בקישון ולקו במחלת הסרטן. הוא שירת כקצין בחיל הים במשך 22 שנה. בזכות מאבקו הוכרו עשרות לוחמים כנכי צה”ל, וכן אלמנות ויתומים הוכרו כמשפחות שכולות. מאבק זה הביא לתהליכי חקיקה בנושאי איכות הסביבה, לפעילות מניעה בנושא מטעם המערכת הצבאית, ולשיפור התברואה הציבורית.

יובל תמיר קיבל את אות אביר איכות השלטון ואת מגן השרה לאיכות הסביבה על פועלו זה. כמו כן, לפני כשנתיים השקיעה המדינה כ-250 מיליון שקל בתהליך של ניקוי נחל הקישון, תוצאה ישירה של מאבקו הציבורי שהוביל תמיר.

איזי אנרגיה יוצגה בעסקה על ידי עורכי הדין אודי אפרון, ליאורה לוטנברג, יהודה גינדי, גל פרידמן, ליאור בר ניר וענבל שפרונג-כהן ממשרד מ. פירון ושות’. אינפימר טכנולוגיות יוצגה על ידי עורכי הדין ליאור אהרון, גלית פרקש וחן שיטרית ממשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM).

Link for full article: http://fibi.bizportal.co.il/NewsPage?id=402322&print=true

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *