May 15, 2018

אינפימר השלימה גיוס הון של 15 מיליון שקל לפי שווי של 41 מיליון שקל

להנפקה הוזרמו ביקושים של 18 מיליון שקל והחברה בחרה להגדיל ב-15% את היקף הגיוס; בעלי השליטה טל ויובל תמיר לקחו חלק בהנפקה, לצד גופים מוסדיים. בחודש הבא ייכנס לתפקיד המנכ”ל משה דיין, לשעבר מנכ”ל כתר ישראל https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3737859,00.html להמשך קריאת המאמר:

May 15, 2018

ביקושי יתר בהנפקה וגיוס מוצלח של כ-15.1 מיליון שקל במניות למימון הצמיחה

חברת אינפימר השלימה אתמול גיוס הון מוצלח ביותר של כ-15.1 מיליון שקל במניות. במסגרת הגיוס הוצעו למשקיעים 685,000 מניות במחיר מזערי של 19 שקל למניה. להנפקה הוזרמו ביקושים גדולים בהיקף של כ-18 מיליון שקל, פי 1.4 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס ומחיר המניה במכרז נקבע / מעל למינימום לכ-19.2 שקל למניה http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=null&id=87831 להמשך קריאת הכתבה  

May 15, 2018

אינפימר זכתה ביקושי יתר בהנפקה וגייסה כ-15 מיליון שקל במניות

להנפקה הוזרמו ביקושים גדולים בהיקף של כ-18 מיליון שקל, פי 1.4 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס ומחיר המניה במכרז נקבע מעל למינימום .לכ-19.2 שקל למניה  http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=90017 :להמשך קריאת המאמר